Acte necesare inmatriculare auto(transcriere):

 •  cerere de înmatriculare: tipizatul este gratuit și îl puteți descărca de aici. Poate fi completat pe loc la DRPCIV;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului NU SE MAI SOLICITĂ în București nici pentru persoane fizice, nici pentru persoane juridice;
 • Contractul (Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport) sau factură – OBLIGATORIU ștampilate de Direcția Impozite și Taxe Locale (Administrația Locală) de sectorul de care aparține vânzătorul și cumpărătorul;
 • cartea de identitate a vehicului (original și copie);
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul – original). ITP-ul trebuie să fie valabil (inspecția tehnică periodică);
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (talon auto – original – 37 lei); Se poate plăti pe loc când depuneți actele sau prin internet banking, virament, mandat poștal către contul unic deschis de către fiecare Instituție a Prefectului;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreți/trebuie să le schimbați (40 lei) sau dovada că fostul proprietar le-a rezervat. Numerele preferențiale costă 85 lei; Dacă le schimbați trebuie să le predați polițistului, odată cu dosarul. Aflați aici dacă este disponibil numărul de înmatriculare preferențial.
 • copie certificat de înregistrare a societății – pentru persoane juridice;
 • împuternicire/delegație – chiar dacă actele sunt depuse de acționarul unic al societății (O puteți face singuri, printa și ștampila);